Vanaf de oprichting van de Stichting in 2018 werd diverse malen geprobeerd subsidie te verwerven bij verschillende fondsen, maar tot op heden zonder succes. Na het bezoeken van de door het Kunstcircuit van de Gemeente Deventer georganiseerde speeddate voor Fondsenwerving op 21 september 2020 werd opnieuw subsidie aangevraagd bij enkele instanties. We zijn zeer verheugd dat we ditmaal wel subsidie gaan ontvangen.
Onder de subsidieregeling Meedoen van de Gemeente Deventer werd éénmalig een waarderingssubsidie toegekend.
De provincie Overijssel kende ons tevens onder de regeling Vitale en gezonde samenleving éénmalig een Corona- projectsubsidie toe.
We zijn de subsidiegevers zeer erkentelijk voor hun bijdrage aan de Stichting Gele Verhalenbus. Zo kunnen we al onze plannen en investeringen in de nieuwe aanpak “Coronaproof voorlezen” realiseren.